Kongsberg søker om betydelige miljømidler

Miljødirektoratet offentliggjør hvilke kommuner som har søkt Klimasats-støtte for å redusere utslipp av klimagasser. Kongsberg er godt representert.