Innspurt i tre stilarter

– Vi gikk alt vi orka. Det var veldig gøy! Spesielt fordi vi ikke har gått så mye på ski i vinter.