Skal Kongsberg yte det lille ekstra?

Ikke lovpålagte tjenester er noe kommunene kniper igjen på for å begrense kostnader. Det som ofte lider er kultur og idrett. Bjørn Grene er en av dem som mener at idretten må få bedre kår.