Dersom disse veggene kunne fortelle ...

Når Odd Arne Helleberg drar folk med ut på byen, åpnes en trykkoker full av historier om Kongsberg, slik det engang var. Sett med kommersielle briller, er det nesten ingen ende for hvordan historien kan utnyttes. Her finnes humor og drama i hver en vegg.