Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter har tiltalt gjerningsmannen Espen Andersen Bråthen for drapene som skjedde i Kongsberg 13. oktober i fjor.

I tillegg er Bråthen tiltalt for 11 drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler.

Saken er forhåndsberammet ved Buskerud tingrett til 18. mai i år. Det er satt av fire og en halv uke til rettssaken.

Tiltalen er forkynt for tiltalte, og de nærmeste pårørende og fornærmede er orientert om tiltalen gjennom deres bistandsadvokater.

Tre sakkyndige har i en rettspsykiatrisk rapport konkludert med at de mener Bråthen kan ha vært utilregnelig under drapene.

Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om tvungen psykisk helsevern på grunn av utilregnelighet. Det betyr at han trolig ikke kan straffes, men det blir det opp til retten å vurdere.