Gå til sidens hovedinnhold

Kongsbergindustrien – omstilling og samarbeid i verdensklasse!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da koronapandemien rammet landet i mars i fjor, stod industrien på Kongsberg overfor nye og store utfordringer. Olje- og gassindustrien i Norge skal gjennom en stor omstilling. Norge skal gå fra å være en energinasjon tuftet på vannkraft og olje, til å bli en energinasjon som også bygger på andre alternative energiformer. Det krever kompetanse, forskning og innovasjon.

Den største utfordringen for Kongsbergindustrien i koronakrisen var å beholde kompetansen i bedriftene og utvikle ny kompetanse som møter de nye industrielle endringene. Industrien signaliserte behov for en industripilot til Høyres stortingsrepresentanter og statsminister som var på besøk.

Regjeringen stilte opp med midler til industripiloten. Pengene ga personer som har blitt permitterte, eller har mistet jobben mulighet til faglig påfyll. Samtidig ble unntaket i regelverket for dagpenger forlenget slik at en kan ta utdanning samtidig som en får dagpenger fram til 1. juli 2021.

Et unikt økosystem

Sist uke fikk to av våre sentrale statsråder høre om resultatene fra denne piloten og hvordan økosystemet av industri, utdanning og innovasjon på Kongsberg jobber.

På Kongsberg er det et tett og unikt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og bedriftene i Kongsberg-klyngen. Det er gjennom Kongsbergskolen etablert et strukturert og formelt samarbeid. Helt tilbake til etableringen av system engineering-utdanningen på Høgskolen i Buskerud i Kongsberg og fagskoleutdanning, har målet vært å utdanne folk som industrien har behov for.

«Dette må vi gjøre mer av» uttalte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim under besøket. Dette samarbeidet sørger for at bedriftene får den kompetansen de etterspør og jobbmulighetene for de nyutdannede står i kø.

Kongsbergindustrien er langt framme i utvikling og omstilling inn i det grønne skiftet. Kompetansen industriklyngen besitter er Norge er helt avhengig av for å drive den grønne omstillingen videre. Denne kompetanse er det helt nødvendig å ta vare på og investere i.

Det grønne skifte

En stor norsk leverandørindustri har vært avgjørende for at Norge er blitt en oljenasjon. Nå spiller både oljeselskapene og leverandørindustrien en nøkkelrolle for å drive den viktige omstillingen videre. Det er industrien som kan drive den energiomstillingen Norge og verden trenger.

Nylig la regjeringen frem stortingsmeldingen «Energi til arbeid, om langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser». Meldingen viser hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser. Historien om det moderne Norge er historien om hvordan vi forvalter og foredler energiressursene våre på en måte som skaper verdier til fellesskapet, nye arbeidsplasser, nye industrier og muligheter. Her vil Kongsbergindustrien spille en nøkkelrolle.

Høyre vil lytte til Kongsbergindustriens behov og vi vil følge opp, fordi industrien vet best selv hva de trenger. Høyre vil ha et virkemiddelapparat som treffer industrien og vil gjøre det enklere å etablere ny grønn industri i Norge.

Kongsberg kan omstilling

Fremtidens løsninger har vi ikke sett ennå, men vi vet at de er der. For Høyre handler aktiv næringspolitikk om å legge til rette for dem som har de gode ideene og sørge for forutsigbarhet og gode rammevilkår. Det er slik vi skaper flere arbeidsplasser og legger til rette for verdiskapning vi alle er avhengig av, for vår felles velferd i dag og i fremtiden.

Helt siden sølvverkets dager er historien om næringslivet på Kongsberg en historie om omstilling og kompetanseutvikling. Her har bedriftene vist at de hele tiden endrer seg og utvikler prosesser og systemer. Her er det et tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner på alle nivå.

Denne Kongsbergmodellen kan andre lære av!

Kommentarer til denne saken