Det er noe urovekkende i måten styreleder av KKE, og Kongsberglista svarer på kritikken de får i saken om Kulturskolens flytting av lokaler til gamle kinoen. Kjell Gunnar Hoff sier til Laagendalsposten at han er overrasket over de bastante uttalelsene som kulturaktørene har å komme med, og at de tillitsvalgte har misforstått saksfremlegget. Det er Hoff selv som skapte denne forvirringen ved å uaktsomt utelate viktig informasjon i saksfremlegget.

Istedenfor å gå til angrep på de tillitsvalgte burde Hoff faktisk lytte til bekymringene kulturskolen og de tillitsvalgte kommer med. Slike utsagn er nemlig noe som går på bekostning av omdømme til kommunen vår.

Hoff sine kolleger i Kongsberglista var heller ikke beskjedne i sitt forsvar om å trosse et tidligere gjennomført politisk vedtak. Med kritikken rettet mot Kongsberglista svarte de med at alle som satt i den samme salen selvfølgelig var glad i kulturskolen, og at man heller ikke burde tro noe annet. Det er imidlertid ikke det som er fraværende fra Kongsberglista i denne saken. Det er den manglende evnen til å lytte til kulturskolen og de 800 barna som er bekymret for at deres kultur- og fritidstilbud kan bli svekket. Det er ikke nok å bare være glad i noe om man ønsker å bevare det. Det krever en god dialog og en forståelse til de det angår. Det er slik vi tar vare på tjenestene til innbyggerne våre, og tilfredsstiller innbyggernes behov.

For i motsetning til Kongsberglista så lytter vi til kulturskolen og forholder oss til tidligere politiske vedtak. Det er ikke fordi vi er imot et potensielt sambruk mellom gamle kinoen og det nye videregående, men fordi Kongsberglista sin politikk ville ført til en uforutsigbarhet for 800 musikkinteresserte barn som har blitt forsikret om at de nå skal få et nytt og bedre tilbud på Fredheim i årene som kommer.

Så når en styreleder i KKE stempler andres meninger som bastante og sier at det er de tillitsvalgte som misforstår, så ligner det mer på utsagn til noen som Donald Trump enn til noen som skal være styreleder i KKE. Og dersom Kongsberglista vil ha gjennomslag for sin politikk, må de sørge for å faktisk lytte til innbyggerne og ta de bekymringene de uttrykker på alvor. Fordi kommunestyret har allerede gjort et vedtak, og det forholder vi oss til.

Vi i Høyre lytter til kulturskolen og vil ikke gamble med kultur- og fritidstilbudet til 800 musikkinteresserte barn- og unge!