Kongsberglista står for en politikk der man fremmer en byutvikling som bevarer kongsbergpreget og byens historiske egenart og bebyggelse. Vi vil ha fortsatt fokus på estetikk og arkitektonisk utforming i det offentlige rom, og nye bygg skal i størst mulig grad tilpasses lokal byggeskikk på stedet. Kongsberglista vil vise respekt for byens historie, særpreg og lokale byggeskikk. Vi vil ta vare på kongsbergsjela.

Mye har gått galt i denne byen i de seinere år. Byggverk er blitt reist som ikke passer inn i byen vår. Kubiske bygg, altfor høye boligblokker og KKP. Det var Arbeiderpartiet og Høyre som forårsaket at vi fikk KKP i Haspa. Dette skal vi huske på også ved årets valg! Høyre har gitt klart uttrykk for at de ønsker mer urbanisering og boligbygging i sentrum. Arbeiderpartiet har vist at de i praktisk politikk går inn for det samme.

Kongsberglista ønsker ikke mer politikk av dette slaget. Vi har fått forhindret et KKP 2 i Tinius/Flåtaløkka-området og nordover Lågalandet. Skolegata 18-kvartalet med et bygg fra 1700-tallet i vernekategori B (høy verneverdi) ble reddet fra rivning med én stemmes overvekt. Det ble også vedtatt å ansette en byantikvar i inneværende fireårsperiode, noe Kongsberglista tok initiativ til, men som Arbeiderpartiet og Høyre gikk mot.

Kongsberglista vil også fortsatt vie Vestsiden spesiell oppmerksomhet, og vil at bydelen utvikles slik at dens kulturhistoriske egenart beholdes og forsterkes. Kirketorget må utvikles til å bli byens historiske torg og gis særskilt oppmerksomhet i byutviklingsplanen. Vi går mot planene som er lagt fram om et fem etasjers bygg på Nytorget, og vil at man i stedet skal bygge i høyden i tråd med reguleringsplan 380R Sentrumsplanens bestemmelser og slik at byggestilen harmonerer med omgivelsene og bydelen.

Kongsberglista ønsker å ta hele kommunen i bruk, og er motstandere av den omfattende fortettingen som griper om seg i deler av byen. Vi vil fortsette å være ei vaktbikkje slik at ikke utbyggere får utfolde seg fritt.

Noen partier er innstilt på å urbanisere Kongsberg, og la utbyggere få utfolde seg nærmest fritt. Høyre ønsker at det skal bli lettere å avvike fra gjeldende reguleringsplaners bestemmelser for å muliggjøre bygging slik noen måtte ønske. Erfaringsmessig går både Arbeiderpartiet og Høyre inn for rivning av verneverdige bygg og bygging i mistilpasset stil og med feil materialvalg i forhold til omgivelsene.

Kongsberglista ønsker derimot en utvikling der den byen vi er glad i bevares for framtida med sitt særpreg og sin historiske arv. Da kan man ikke gå fram som det står i Arbeiderpartiets gamle kampsang Internasjonalen: «Alt det gamle vi med jorden jevner».

Stem Kongsberglista 9. september!