– Vi må slutte å snakke om oss selv som ytterkant – men heller si at vi er i sentrum

Ny sjef i Kongsbergregionen, Annette Finnerud, skal nå omdefinere strategiene til samarbeidsorganisasjonen. Hun er tydelig på at alle regionen må holde fanen høyt.