Høyteknologi og Humanitet er tittelen til Kongsbergseminaret som ble arrangert sist lørdag i regi av Kongsberg Kunstforening. I løpet av seks usedvanlig spennende timer kunne publikum i Sølvsalen lytte til, reflektere over og diskutere om en rekke for byen meget relevante temaer.

Blant annet handlet det om kunstens samfunnskritiske rolle, om høyteknologiens tvetydighet, om etiske dilemmaer, politiske konflikter, menneskerettigheter, sponsing av festivaler, maktstrukturer, Kongsbergs debattkultur fra et sosiologisk perspektiv og om byens omdømme, lokalt og internasjonalt.

Byens behov for dialog, åpenhet og raushet på dette feltet ble tydelig og mulige verktøy for å løse slike utfordringer ble tatt til orde for. Når det gjelder kunstens stemme i samfunnet argumenterer Per Hess for eksempel med oppfordringen til å styrke kulturfeltet: hvis kommunen på den ene siden tilrettelegger for teknologi i verdensklasse, fortjener den på den andre siden å etablere et nasjonalt senter for samtidskunst. Nedprioriteringen av kunst- og kulturfag i skolen nasjonalt ble for øvrig nevnt som et av mange problemstillinger i denne konteksten.

Mangfoldet av argumentene og rekken av viktige perspektiver gjorde seminaret Høyteknologi og Humanitet til en storslått kunnskapsarena rundt et av de mest sentrale temaer i vår tid.

Ordføreren har tidligere betegnet teknologibyen og næringslivet som en «del av løsningen» for dagens og morgendagens utfordringer. Uten tvil ville seminaret derfor vært av interesse for flere deltakere, inkludert næringslivet og ikke minst for Laagendalsposten.

Tusen takk til initiativtakeren og kunstneren Per Hess, Thorbjørn Jagland, Jon Hovland Honerud, Hilde Honerud, Linda Bournane Engelberth, Bernt Hagtvet, programlederen Tone Østerdal, musikeren Ståle Liavik Solberg og kunstforeningen for å skape en arena som bør og må bli til en fast og årlig institusjon, fordi den er på et nivå som Kongsberg kan smykke seg med.