Gå til sidens hovedinnhold

Konsert på FNs fredsdag 21. september

Innsendt

Siden 1981 har den internasjonale fredsdagen 21. september blitt markert i forbindelse med åpningen av FNs Generalforsamling. Hvert år oppfordrer Generalsekretæren alle medlemslandene til 24 timers våpenhvile og ikke-vold i forbindelse med fredsdagen. FN oppfordrer også alle til å bruke dagen til å spre kunnskap om fredsarbeid.

Denne dagen markeres i flere land og i mange byer. Fra i fjor også her i Kongsberg, med Kongsberg Fredslag som arrangør i samarbeid med Kongsberg kirke. I år ble det en kort konsert på Kirketorget, der paviljongen ved Naufgården var scene. Det blei en fin, drøy halvtime, med fint vær og den hvitmalte paviljongen omkransa av store lønnetrær i høstpryd som perfekt kulisse.

Konserten starta med vakker dans ved Helene Bern Haga fra Studio 3 i Kongsberg, akkompagnert av Svein Westad fra Galleri Åkeren på munnharpe, og med klokkespillkonsert fra klokketårnet, ved kantor Matthias Anger. Matthias leste også Olav H. Hauges dikt «Det er den draumen», og denne sterke bønnen fra FN:

«Planeten jorden er bare en liten stjerne i verdensrommet. Det er vår plikt å gjøre den om til en planet der alt levende ikke lenger trenger lide under krig, frykt og sult, og ikke lenger er helt fornuftsstridig splittet av rase, hudfarge og ideologi. Gi oss mot og styrke til å begynne på denne oppgaven i dag, slik at våre barn og våre barns barn en dag skal bære navnet Menneske – med stolthet.»

Birgitte Grimstad og Yonatan Shapira var hovedpersonene på scenen. Vi av den litt mer voksne garde kjenner Birgitte veldig godt, som rikskjendis og visesanger gjennom flere ti-år. Hun har også vært aktiv som fredsaktivist nesten like lenge. Yonatan Shapira er fra Israel og Palestina, som han sa da han presenterte seg. På dagen 17 år før han sto på scenen i Kongsberg gikk han fra å være flyver i det israelske luftforsvaret, til å si opp jobben, sammen med 30 andre flyvere, for å bli fredsaktivist og en aktiv støttespiller for palestinernes sak. Han bor i Norge nå, og har lenge ønsket å komme til Kongsberg. Birgitte og han sang blant annet den kjente sangen «Desertøren» sammen. «Herr President, jeg skrev, et brev jeg nå vil sende», om en soldat som tok det samme modige valget som Yonatan har tatt.

Cirka 50 personer var til stede for å markere fredsdagen. Det ble en stemningsfull og fin stund på Kirketorget. Neste år på samme dag inviterer vi til markering igjen.

Kommentarer til denne saken