Malin Hoff Skjolde (35): – Det blir fantastisk å holde konsert sammen som nygifte

Malin giftet seg i Kongsberg i mai. Den 9. august opptrer hun sammen med ektemannen for første gang som nygifte – i Hedenstad kirke.