Gå til sidens hovedinnhold

Konsulentbruk for et seriøst arbeidsliv

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det kan ikke være slik at man er motstander av konsulentbruk, bortsett fra når man liker konsulenten. Likevel er det det Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå legger opp til i Viken.

Viken fylkeskommune vedtok i forrige fylkesting nye regler for hvordan innkjøp og anskaffelser skal gjøres. Høyre støtter at det offentlige bruker innkjøpsmakten sin, og mener det ligger veldig mange gode tiltak i strategiene som fylkesrådet har foreslått. Viken, som en stor innkjøper, kan bruke makten både til å spare penger, og til å styre samfunnet i en ønsket retning ved blant annet å stille strengere krav og etterspørre mer innovasjon.

En del av arbeidet med innkjøpsstrategiene handler om å vedta regler for et seriøst arbeidsliv. Har vi slike regler kan vi unngå at useriøse bedrifter får en konkurransefordel. Det vil være bra for alle bedriftene som driver på en skikkelig måte, og bra for samfunnet.

Viken fylkeskommune, som er ansvarlig for de videregående skolene, har stadig en del byggeprosjekter på gang, enten det er nybygg, utvidelser eller rehabilitering av gamle skolebygg. «Viken-modellen for et seriøst arbeidsliv» er særlig relevant i denne sektoren. Modellen innebærer en rekke krav i kontrakten med entreprenøren, og flere av disse må følges opp ute på byggeplassene. Lovverket vårt har også mange regler og krav som skal oppfylles. I gamle Buskerud har vi mange skoler som i fremtiden skal utbygges, slik som Kongsberg VGS. Det er viktig at dette skjer på en best mulig måte.

Høyre mener det naturligste ville være om vi brukte fylkeskommunens egen kompetanse til dette arbeidet, og hadde egne ansatte som oppsøkte byggeplassene og hadde ansvar for denne kontrollen. Dersom man skulle satt ut arbeidet til noen andre, må man forvente at det gjøres på samme måte som andre anskaffelser, nemlig at tilbydere konkurrerer om oppdraget. Dette er spesielt viktig når anskaffelsen er over terskelverdi.

I dette tilfellet vedtok isteden fylkesrådet at man skal inngå et samarbeid med LO, der Viken kjøper inn tjenester av LO som skal sende ut kontrollører for å undersøke at reglene blir overholdt. LO gjør veldig mye bra, det er ikke det dette dreier seg om, men vi mener å kjøpe tjenester på denne måten fremstår som underlig. Ikke minst med tanke på hva Senterpartiet, som også sitter i fylkesrådet, har sagt om å kjøpe konsulenttjenester.

Høyre syns det er et problem at vi vedtar strenge regler for andre innkjøp, men her har plukket ut leverandøren på forhånd. Strukturene for offentlige innkjøp er etablert for å unngå snarveier i anskaffelser og for å motvirke korrupsjon. Det kan virke som at man hopper over den vanlige måten å gjøre det på, fordi man har bestemt seg for hvilken leverandør man liker best. Slik kan vi ikke ha det om vi skal sette standarden for et seriøst arbeidsliv og «vise vei» i arbeidet med offentlige innkjøp. Fylkesrådet ser vel også verdien av å gå foran som et godt eksempel? Bare da kan offentlige innkjøp bidra fullt ut til å styre samfunnet i ønsket retning – i dette tilfellet et seriøst arbeidsliv.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.

Kommentarer til denne saken