Korona - hva nå?

TAR GREP: Rådmann Wenche Grinderud og ordfører Kari Anne Sand orienterte formannskapet om hvordan Kongsberg rigger seg for den pågående virusepidemien. Nå har de skrevet kronikk.

TAR GREP: Rådmann Wenche Grinderud og ordfører Kari Anne Sand orienterte formannskapet om hvordan Kongsberg rigger seg for den pågående virusepidemien. Nå har de skrevet kronikk. Foto:

Av

Vi har sluttet å håndhilse og klemme og nyser vi, så gjør vi det i en papirserviett eller i armhulen, skriver rådmannen og ordføreren i Kongsberg i denne kronikken.

DEL

KronikkOnsdag 11. mars erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) spredning av Koronavirus som en Pandemi. En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker over store deler av verden.

For en måned siden hadde de færreste av oss hørt om Koronaviruset, nå har myndighetene lagt ned et absolutt forbud mot arrangementer på mer enn 500 mennesker som direkte følge av Koronaepedemien, og det vurderes fortløpende å stenge skoler, idretts- og svømmehaller.

Kongsberg kommunes ledelse har fulgt utviklingen rundt spredning av Korona nøye og tar den på største alvor.

For to dager siden kunne vi opplyse om at det ikke var påvist Koronasmitte i Kongsberg I dag er tallet fem personer med smitte, og vi vet at det vil stige. I dag på formiddagen er det om lag 10 nye personer som skal testes.

Vi vet også at å unngå spredning ikke er mulig, men vi kan og må bidra til at denne spredningen går så sakte som mulig. Det vil bli økt press på leger, legevakt og sykehus, men målet er at dette presset skal fordeles sakte over tid, så tjenestene ikke bryter sammen.

Dette er et ansvar som ligger på hver og en av oss. Det er en solidaritetshandling å i størst mulig grad spare omgivelsene for mulig smitte. Har du vært på reise eller vært i store folkemengder de siste dagene, så vurder hva du kan gjøre hvis du bærer på smitte.

Kan du være hjemme i noen dager? I Kongsberg kommune har alle som kan jobbe gjennom hjemmekontor blitt oppfordret til å gjøre nettopp det. Planlagte fagsamlinger er avlyst eller utsatt på ubestemt tid, og de ansatte er oppfordret til å unngå private reiser utenlands, som medfører at de må oppsøke flyplasser, og andre sentrale områder. Vi har sluttet å håndhilse og klemme og nyser vi, så gjør vi det i en papirserviett eller i armhulen.

Driver du en butikk, eller serveringssted så tenk over hvordan du kan ivareta dine kunder mot tilfeldig smitte. Det kan være så enkelt som å tørke av dørhåndtaket med en våtserviett med jevne mellomrom.

Vi vet det er mange bekymrede innbyggere som har sine egne særlige hensyn å ta hensyn til, og vi vil informere og bistår så godt vi kan, fortløpende på de informasjonskanaler vi rår over. Skoleledelsen informerer direkte til pårørende og elever. Helse- og omsorgspersonell gjør tilsvarende overfor sine brukere.

Vi har daglig kontakt med nasjonale myndigheter, og følger med på deres råd samtidig som den lokale situasjonen vurderes, og hva kan vi gjøre lokalt. Følg med på nettsidene våre og i Lp. Vi vil også starte å sende SMS til alle innbyggere med oppdatering av det viktigste.

Vi opplever at vi har kontroll slik situasjonen er i dag, og er tett på med tiltak.

Vi har etablert et godt og effektivt samarbeid med byens fastleger og legevakta, som gjør at testing av potensielle bærere er mest mulig effektivt. Vi avlyser alle jobbreiser og begrenser egen møtevirksomhet. Vi har meget kompetente medarbeidere som raskt kan omstille seg, og bidra i det dugnadsarbeidet dette er.

Vi har god dialog med universitetet og industrien i kommunen, og vet at både USN, fagskolen, den videregående skolen og teknologiklyngen har etablert tiltak, og de har gode rutiner på sin kant.

Fredag 13. mars setter kommunen krisestab. Det betyr at kommuneledelsen legger alle ikke presserende saker på vent og samler alle ressurser om å redusere og forsinke smittespredning i Kongsberg, og å få redusert de komplikasjonene denne pandemien har skapt for våre innbyggere. Fra mandag 16.mars kommer vi til å stoppe all utleie av kommunale bygg etter skoletid med unntak av svømmehallen. Dette først og fremst av kapasitetshensyn. Vi må bruke all kapasitet inn mot kjernevirksomheten vår.

I dagene og ukene som kommer vil vi alle måtte lage oss nye rutiner i livet. Mange er allerede berørt, og flere vil bli det før denne pandemien er bekjempet. Det å motstå en slik spredning er på mange måter en dugnadsinnsats fra hver og en av oss, hvor vi alle gir vårt lille bidrag for å raskest mulig komme tilbake til normaltilstanden, hvor, klemming, håndhilsning og sosiale treff er det normale.

Vi opplever at vi har kontroll slik situasjonen er i dag, og er tett på med tiltak. Situasjonen kan endre seg, og vi er helt avhengig at vi på står sammen og deltar i dugnaden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags