Gå til sidens hovedinnhold

Korrekt informasjon – Flesberg Elektrisitetsverk og NUFI

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arild S Stana har som styreleder i NUFI AS et behov for å orientere leserne i Lp om interne forhold i NUFI, og som angår eierne i selskapet, også FE. Vi synes det er uheldig at Stana som styreleder tar interne diskusjoner om eierrelaterte vurderinger ut av en sammenheng og i tillegg legger det fram som partsinnlegg i Lp. Vi ønsker likevel å besvare hans påstander og beskrivelser slik at det ikke lenger er grunnlag for å feiltolke eller misforstå.

Vi ser svært alvorlig på at Stana hevder at vi som styre feilinformerer våre eiere. Det er helt uhørt og helt feil. Det er vanskelig å forstå hvilken motivasjon som ligger bak utspillet ditt. At du blander deg inn i en pågående fusjonsprosess på denne måten, og i tillegg med feilaktige påstander, oppfatter vi som direkte skadelig for oss som eier i NUFI.

Stana forstår åpenbart ikke sammenhengen mellom leieinntekter som grunnlaget for NUFIs inntekter og det grunnlaget dette gir for fastsettelse av verdier på en virksomhet, i dette tilfelle NUFI, og i tillegg de verdier som skal fordeles til eierne som et resultat av dette. FE vet meget godt at eierandel i selskapet og fiberleie ikke har noe med hverandre å gjøre. Vi kjenner selskapets forretningsmodell svært godt. Det vi også vet er at FE bidrar med 34,8 % av leiekostnadene til NUFI. Det betyr at FE er den absolutt største bidragsyteren til leieinntekter hos NUFI. Når NUFI betaler 34,8 % leie til FE, så er det fordi FE bidrar med flest kunder og dermed også inntekter til NUFI. Dette er en direkte konsekvens av den forretningsmodellen som er mellom fibereier og NUFI i dag. Poenget er at kun Uvdal, med 25,2 % bidrar med mer enn det som eierandelen skulle tilsi. De to andre eierne nyter godt av FEs størrelse og bidrag til verdiutviklingen i NUFI. FE vil derfor bygge verdier i NUFI som kommer de andre eierne til gode.

Stana forsøker videre å gi inntrykk av at FE beskriver modellen mellom FE og NUFI feil mht. hvem som bygger, eier og drifter fiberen og den som leier. Vi har muligens beskrevet dette litt utydelig, men Stanas tolkning av dette forholdet er helt urimelig all den tid han vet fra styremøter og praktisk samarbeid at FE har full kontroll på disse rolleavgrensningene. I tillegg har Stana sammen med seg i eget styret FEs ansvarlige på fiberutbygging. Han er en god representant for både utbygging og håndteringen av eierskapet til fiberen. Hvordan kan Stana da trekke de slutninger som gjøres?

Stana benytter mye av sitt brev på å behandle verdiene av fiberen for fibereieren (FE), og betydningen av forretningsmodellen mellom FE og NUFI. Dette er et svært viktig forretningsmessig grensesnitt. Som en liten saksopplysning og oppklaring til Stana. FE har mottatt bindende bud fra tre tilbydere som også omfatter virksomhetsområde fiber. Samtlige av tilbyderne mener at dagens modell gir en lavere verdi enn det som er investert. Stana hevder også at NUFI skal ha en modell «som ikke bygger store verdier i selskapet (NUFI)». Det er en urimelig påstand siden alle tilbyderne setter en verdi på NUFI som overstiger NOK 30 mill. Og dette på et selskap som har uvanlig lav risiko og nesten ingen verdi på balansen.

Styret i FE mener klart at fiber har en viktig samfunnsoppgave. Det gjelder både fiber til bedrifter, privathusholdninger og fritidsmarkedet. Ikke minst gjelder det for Flesberg hvor vi har en stor andel fritidsbebyggelse. I disse koronatider ser vi også betydningen av fiber som en kritisk samfunnsstruktur. Styret mener derfor at videre utbygging er viktig, både for bygdas innbyggere og besøkende på fjellet.

Avslutningsvis forsøker Stana å sette initiativet om overføring av kunder til NUFI i en negativ sammenheng. I hele fiberindustrien er det hovedsakelig antall kunder utviklingen av selskapsverdier handler om. Når NUFI kan få anledning til å vokse på kundesiden, og det igjen kan medføre en økt aktivitet for NUFI, så er det åpenbart for alle at det gir muligheter for flere ansatte. At antall ansatte ikke blir stort med denne kundeøkningen er kanskje så, – men NUFIs evne til å sikre seg tilsvarende vekst er fortsatt begrenset i eget område. Dersom vekst ikke er en ønsket strategi for NUFI, så må det gis en bedre forklaring på det.

Så langt styret i FE vurderer det har vi ikke gitt feilinformasjon verken om FE, NUFI eller andre involverte i aksjonærbrevet. Det som dessverre har skjedd, er at Stana har tolket det som er skrevet på sin måte, gitt det en «alternativ» betydning, og trukket flere feilaktige konklusjoner. Det kan vi si fordi FE har fungert i mange år som medeier i NUFI, og kjenner de bakenforliggende forholdene og avtaleverket godt. Det bør ikke en styreleder i NUFI prøve å skape et annet inntrykk av gjennom sine tolkninger og fremleggelser.

Kommentarer til denne saken