Kostbart med kirker

Budsjettet for 2021 gir rom for svært lavt vedlikeholdsnivå både når det gjelder kirkebygg og gravplasser.