Debatten på NRK1, 9.12.2021.

Politikere sier ett og gjør noe annet. De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem.

Den frie kraften. Arbeiderpartiet forsikrer det norske folk med at det kommer tiltak som skal monne for vanlige folk. Dette er bra, men ta også med bedriftene i Norge. Hensikten for all utbygging av vannkraft i sin tid var at Norge skulle bygge ut for at vi skulle ha et fortrinn for billig kraft for industri og husholdninger. Dette har politiker over tid gradvis bygget ned for folket. Sakte og sikkert endret på vilkårene. Sverige har skrudd ned på eksporten til utlandet og hvorfor kan da ikke Norge gjøre det som ikke er medlem av EU. Arbeiderpartiet og Høyere står der og prøver å hjernevaske folket med hjelp av Energi Norge, med å si at overføringskabler har vi hatt i lang tid. Ja det stemmer, med det var regulert, nå har vi fått flere kabler for å eksportere mer kraft uten å ta forbehold om egen energi forsyning. Dette kaller vi slett arbeid.

Norge skal/kan styre sin kraft selv og kan eventuelt utveksle kraft hvis de har magasinfylling som ivaretar kraftsituasjon 6 måneder i fremtid. Dette forutsetter at Norge kan importere kraft i gitte situasjoner.

Du elektrifiserer ikke allerede en energikilde som er renere enn kraften som blir produsert i Europa. Det bidrar ikke til et grønt skifte, men å eksportere verdens reneste gass til Europa bidrar til et grønt skifte. Du bygger ikke ut overføringslinjer/kabler for å elektrifisere en oljesokkel som allerede bruker renere kraft enn kraften i Europa. Da er det bedre å legge til rette for industri og bruke denne kraften på fastlandet.

Kommunene sin konsesjonskraft og overskytende av konsesjonskraften som går til fylkene:

Hensikten med konsesjonskraft er å sikre utbyggingskommunene tilstrekkelig elektrisk kraft til den alminnelige elektrisitetsforsyning til en rimelig pris.

Det må bemerkes at konsesjonskraften er spesiell; den har spesiell forankring i lovverket, og den har spesielle rammebetingelser med plikter og rettigheter både for mottaker og leverandør. Det opprinnelige formål med konsesjonskraften var å sikre utbyggingskommunene kraft til lys, varme, gårdsbruk, håndverk og småindustri.

Konsesjonskraftprisen for kommunene er 11,4 øre/kWh for 2021. Dette til ettertanke.

Nettleien var det neste i debatten. Her kommer Knut Kroepelien ADM i Energi Norge og ADM direktør i energiselskapet Glitre energi nett og forkynner at det som nå er lagt opp til med deres velsignelse var veldig bra med ny nettleie. Ja vel, kanskje for dem som tenker på pengene/profitt. Nettleien er regulert som det ble sagt, men hvorfor gjøre hverdagen verre for folket og bedrifter med store effekter på dag/kveldstid? Det å forverre dette er å gjøre det dyrere for folk flest og har ikke så mye med det grønne skifte å gjøre. Hvorfor ikke det, jo energiselskapene har en inntektsramme gitt av myndighetene NVE, som de skal ivareta drift og vedlikehold og investeringer i energiselskapene med. Da må de gradvis investere i nettet år etter år. Nettet her vi snakker om heter distribusjonsnettet og her overføres dette på linje/kabelnettet 24000V og transformeres ned til 230/400V og inn til husholdninger.

Knut Kroepelien ADM i Energi Norge ville ikke svare på problemstillingen til SV. Med denne omleggingen, at pensjonister som får besøk av barn/barnebarn med elbiler til julemiddag måtte betale dyr strøm for at de skulle lade sine elbiler før de reiste på ettermiddagen og barnefamilier som også får dyrere strøm.

Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre snakket da om elbilen som belaster nettet og det er riktig, men mener Wetterhus at husholdninger skal subsidiere for elbilene, for at de skal få lade sine biler billig. Er det dårlig kapasitet på lavspentnettet, så er det fult mulig at de som direkte belaster nettet kan kanskje få en utgift (egen tariff) for det og et anleggsbidrag i henhold til regelverket hvis kapasiteten ikke er der fra før. Skal elbilene får fritt leide. Eller at energiverket må ta den kostnaden, hvis de har forsømt denne oppgraderingen.

Det snakkes om det grønne skifte og da skulle det være fint å investere i varmepumpe luft/luft m.m. El-bilene får reduserte avgifter for at folket skal gå over til elbil. Hva da med dem som setter inn varmepumpe for å bidra? Både kanskje for det grønne skifte og belastning på linjenettet til energiselskapene. Jo, det som er sannheten er at når de gjør det, så legges den en avgift på denne gassen, kalles co₂-avgift. Gassen koster ca. kr 800,- pr. kilo, men staten legger her på en co₂-avgift på ca. kr 1.200, – pr. kilo. Her blir folket og husholdningene straffet for å bidra, men elbilene får store reduksjoner i mange tusen kroners-klassen. Jo da, vanlige folks tur er hele tiden at de skal betale, for at politikere ikke har grasrotkontakt og at de energiselskapene ikke har fulgt opp sine forpliktelser til vedlikehold av sitt nett (distribusjonsnettet) til folket. De presterer å si at dette er for det grønne skifte, men dette er for å øke overføringer på overliggende nett regional- og sentralnettet, for å sende mer kraft ut av Norge.

Eller må vårt øverste hode si ifra ut fra lovverket.

§ 1. Fullmakt til prisregulering.

Når det er nødvendig for å fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, kan Kongen fastsette:

Vedtak om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter, maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre bestemmelser om priser, fortjenester og forretningsvilkår, eller vedtak om meldeplikt for endring av størrelser i nr. 1.

Kongen skal gi melding til Stortinget om særlig viktige reguleringer som vedtas etter første ledd.