Krafttak mot skolevegring i Kongsberg

Flertallspartiene i Kongsberg vil se på hvorfor mange barn vegrer seg for å gå på skolen i kommunen. Rådmannen er bedt om å kraftsamle tiltakene som fins.