Krav om fartshumper på Gamleveien vinner fram

Lokale ildsjeler har samlet bred støtte for snarlige tiltak på den ulykkesutsatte Gamle kongsbergvei.