Krav om redegjørelse etter data-glipp

Det ble i april avdekket et sikkerhetsbrudd i datasystemet IST Direkte, som nyttes i barnehagetjenesten. Personopplysninger og bilder av barnehagebarn ble sendt til uvedkommende.