Sykehusene i Helse sør-øst står overfor store økonomiske utfordringer, sier styrelederen. – Alle tiltak og prosjekter som kan skyves på, må settes på vent.

– Ventetider og andre mål for pasientbehandlingen vil være under press, og ledere og medarbeidere må være forberedt på omstillinger, sier styreleder Svein Gjedrem i Helse sør-øst.

Realveksten i driftsbevilgningene til de fire regionale helseforetakene er redusert med om lag 3,4 milliarder kroner som følge av den høye pris- og lønnsveksten i 2022, ifølge Gjedrem.

– De kommende årene forventes at helseforetakene skal øke aktiviteten, ventetidene skal bli kortere og psykisk helsevern skal prioriteres. Dette blir krevende for sykehusene, sier han.

Sykehusene og helseforetakene i Helse sør-øst jobber nå med budsjettene for neste år.

– Det er avgjørende at alle steiner snus, og at prosjekter og tiltak som kan skyves på, blir satt på vent, sier Gjedrem.

Helseforetakenes rom for investeringer til medisinskteknisk utstyr og vedlikehold av bygningsmassen, vil bli redusert i 2023.

Styret bevilger 663,6 millioner kroner til forskning og innovasjon i 2023. Om lag halvparten av dette kommer fra det regionale helseforetakets eget budsjett. Styret vedtar tildelingen i desember.

(©NTB)