Innledere er landsstyremedlem Åse Møller Hansen fra Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet, IKFF og Aslak Storaker fra Norges Fredslag, begge med et solid og langvarig engasjement i miljø og fredsbevegelsen bak seg. Aslak er medforfatter av rapporten «Militær miljø- og klimapåvirkning i Norge», Åse har forfattet heftet «Trygghet for hvem?»

Forsvarsindustri, militære øvelser og krig bidrar til enorm forurensning av både jord, luft og vann. Uten varig fred og nedrustning vil vi ikke nå viktige klimamål. Men fram til Parisavtalen i 2015 var allikevel alle forsvarsrelaterte klimautslipp unntatt fra verdens klimaregnskap, etter at USA klarte å få holdt hele dette området unna forhandlingene i Kyoto i 1997. Fortsatt er det ingen krav om reduksjon av militære klimautslipp, og selv om de nå tas med i de nasjonale målene er det fortsatt akseptert med et visst hemmelighold. Dette er det på høy tid å forandre på.

Som Director of Oil Change International Stephen Kretzmann har sagt: "Hvis vi skal vinne klimasaken, må vi være sikre på å telle alle utslipp og ikke gi unntak for områder som militære karbonutslipp fordi det er politisk upassende å ta dem med. Atmosfæren teller dem, da må vi også gjøre det."

Vi må telle utslippene, og vi må redusere dem. Vi trenger sårt et nytt og bærekraftig sikkerhetsbegrep basert på internasjonalt samarbeide om globale utfordringer. Mennesker, utvikling og miljø må sees i sammenheng, ressursene omdirigeres for å skape en grønnere og fredeligere verden, og konflikter løses på en sivilisert måte, som vi jo er forplikta til ifølge FN.

Jordas tilstand berører oss alle, og vi håper på mange engasjerte publikummere i biblioteket denne kvelden. Kongsberg Fredslags Siver Tveita vil også bidra med sin hjertesak som er hvordan vi mennesker kan spille på lag med naturen i vår forvaltning av moder jord.

Først og fremst trenger vi mere kunnskap. Og da er biblioteket stedet torsdag 10.februar. Vel møtt til en lærerik kveld og en viktig og spennende debatt! For tidspunkt følge med på «Det skjer.»