«Krigen er ikke slutt når du kommer hjem», sier stifteren av SIOPS, (Skadde i Internasjonale Operasjoner) jurist Anders Grindaker. På organisasjonens nettside kan vi lese: «I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si å ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.»

For vel et år siden trakk de internasjonale styrkene seg ut av Afghanistan, og mange norske kvinner og menn som var i krig der tar nå kontakt med SIOPS. "Det norske samfunnet kommer til å ha Afghanistan med seg lenge enda i form av psykisk skadde soldater", sier Grindaker. "Kanskje så lenge som 20 år". Dette er et perspektiv ved krig som vi hører veldig lite om.

Det er krig i Europa, og fred i Ukraina synes å være langt unna. Hver dag dør flere hundre soldater, og enda flere vil komme hjem igjen og møte hverdagen med skader, både synlige og usynlige. Mange bærer dem med seg resten av livet.

Lignende erfaringer får en ved å bli utsatt for terror. Politifolk kan oppleve tøffe situasjoner, det veit vi godt fra tragedien med drapene i Hyttegata, som også skjedde for vel et år siden. SIOPS samarbeider med Politiforbundet og har også politifolk som medlemmer.

Politimannen Rigoberto Villaroel er medlem i SIOPS. Han ble ble pilskutt i skulderen av drapsmannen i Hyttegata 13.november i fjor. Han kommer til biblioteket 17.november sammen med rådgiver Marie Gjerde Rolandsen fra SIOPS og Steinar Eraker som er veteran fra den norske FN-styrken i Libanon. Steinar Eraker har vært i Libanon i flere kontingenter, bla i 1982, det året massakren i flyktningeleirene Sabra og Shatila fant sted. «Vi visste ikkje kva vi gjekk til. Å bli sendt ut i fredsbevarande oppdrag er sjølvsagt edelt. Det har berre ei stor hake ved seg. Libanon var eit land i krig. Det var ingen fred å bevare.»sier Steinar. Nå er han aktiv i fredsorganisasjonen Antikrigsinitiativet.

Vi håper mange vil møte disse tre, og ønsker publikum hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å få vite mer om hjelpeorganisasjonen SIOPS. og å få høre historiene til Steinar og Rigoberto.

Det blir god tid til dialog og spørsmål. Følg med på fb-siden vår og «Det skjer» for tidspunkt. VI henger også opp plakater rundt i byen.