Det er Utvalg for livsløp og kultur som enstemmig vedtok at Kristine Bekjorden tildeles Flesberg kommunes Kulturpris for 2020.

Prisen er på 20.000 kroner, pluss et diplom som er tegnet av Jan Fekjan.

Begrunnelsen

I begrunnelsen leser vi: Kristine Bekjorden er positiv og er et ja-menneske som går stille i dørene, og bidrar i lokalsamfunnet på så mange forskjellige områder, uten å kreve noe tilbake og er alltid til å stole på.

I nærmere 60 år har hun vært aktiv i Lampeland sanitetsforening. Der har hun innehatt de fleste verv, bl.a. leder, nestleder, kasserer og styremedlem. I dag er hun materialforvalter. Hun ble for noen år siden æresmedlem i foreningen.

Siden Frivilligsentralen ble opprettet i 2004 har Kristine vært en av de mest aktive bidragsytere. Her må spesielt nevnes at hun har vært frivillig betjening i kafeen på Flesbergtunet tre dager ukentlig. I en alder av over 90 år år har hun først nå i det siste gått ned til 2 dager i uka. Hun trives godt med dette og hun har sagt at kafeen er nesten som hennes andre hjem. Dette er en stor innsats som gleder mange og er til nytte og trivsel.

I tillegg har hun oppdrag som turvenn, besøksvenn, vakt i loppebutikken på Lyngdal kulturhus, tilsynsvakt på Vatnebrynvatnet friluftsområde med mye mer. Hun har i mange år vært kirkekaffevert på Flesbergtunet. Når hun blir spurt tar hun for øvrig enkeltoppdrag så sant hun kan

Kristine Bekjorden fortjener kulturprisen og er en svært verdig mottaker av Flesberg kommunes kulturpris for 2020.

Overrekkelse

Ordfører Oddvar Garaas og utvalgsleder for livsløp og kultur, Oda Bakke Fosen vil stå for overrekkelsen av kulturprisen.

Tid og sted for dette avtales i samråd med kulturprisvinner.