(Telemarksavisa)

I forrige uke kunne Norsk industriarbeidermuseum på Vemork melde om 11 000 besøkende så langt i juli, en stor økning mot fjorårets 6000 på samme tid. Det får Morten Abelsten Bentsen, som besøkte museet tirsdag forrige uke, til å reagere. Han mener det er symptomatisk på manglende smittevernstiltak.

– Jeg mener dette er under enhver kritikk! Besøksrekorder sier sitt. Kjæresten og jeg synes det var så ubehagelig med så mye folk, og blant annet stappfull kinosal, at vi valgte å reise fra museet, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Ikke strengt nok

– Da vi kom var det rundt fem ledige plasser nede på parkeringa. De var nettopp blitt ledige, og ellers sto det biler langs grøftekanten hele veien opp. Da tenkte vi: oi, her er det mye folk i dag. Og allerede på vei opp mot Vemork, så vi tegn på det vi mener er manglende tiltak. Da vi gikk stia opp var det massevis av folk, og siden stia er ganske smal, gikk man skulder til skulder. For å unngå trengsel, hvorfor ikke organisere det slik at man går stia opp og asfaltveien ned for eksempel?, undrer Bentsen.

Kragerømannen peker på flere punkter der han mener det burde vært gjort strengere tiltak.

– Det står en pumpe med sprit i inngangen, men ingen følger opp at gjestene bruker den, det er ingen vakter i lokalet som sørger for at en meters avstand opprettholdes og kinosalen var stappfull, det sto mennesker skulder til skulder langs veggene, for å nevne noe. Dette er alvorlig. Hvis man ikke er obs tror jeg det blir mer smitte. Vi ser jo at smitten blomstrer opp igjen i Spania og Tyskland, etter at man har letta på restriksjonene. Ikke minst, så er det viktig med tanke på sikkerheten til de ansatte som jobber på museet, argumenterer han.

Unner suksess

Selv om Bentsen er kritisk til håndteringa av smittevern, understreker han at han er glad for at det går bra på museet.

– Jeg er glad for at det går bra på Vemork. Det er jo en storslagen turistmagnet og et fantastisk museum med hyggelig betjening, men jeg synes samtidig det er trist at det ikke er strengere håndheving av smitteverntiltak. Vi besøkte også Gaustabanen, der var det veldig bra. Man får sprit i hendene når man går inn, og det er strengt hvem som får sitte sammen. Der har de tatt følgene, på tross av de økonomiske konsekvensene det nødvendigvis vil føre til.

Avslutningsvis, henviser Bentsen til Østfoldmuseenes smittevern for besøkende. Der står det blant annet: Museets ansatte er pålagt å registre besøkende for at smittesporing skal kunne foretas i etterkant om nødvendig.

– Vi registrerte oss ikke, hvorfor skal ikke dette gjelde også på Vemork?

– Alle tiltak er på plass

Runar Lia, direktør på NIA, forteller at de følger alle forholdsregler.

– Alle tiltak er på plass. Vi er et stort museum, så vi har ikke satt noen restriksjoner på antall besøkende inne på området. Men, vi har blant annet fjerna halvparten av stolene i kinosalen, for å forsikre at det er tilstrekkelig avstand, vi spriter ned alle håndtak og vi har kjøpt inn ekstra sett med vernehjelmer for besøkende i Tungtvannskjelleren, sier han.

Videre forklarer Lia at det er utfordringer knyttet til at det å kontrollere at gjestene holder en meters avstand.

– Vi har ikke mulighet til å ha bemanning som passer på at folk til enhver tid holder avstand. Avstandsproblematikken er der, noen steder er det trangere om plassen, men det er noe folk selv må passe på. Vi oppfordrer tydelig våre besøkende til å holde en meters avstand.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Er det i henhold til smittevernregler å sette besøksrekorden nå om dagen?

– Vi har hatt en ekstrem pågang, hinsides alt vi har kunnet forvente. Vi kunne valgt å stenge, men har avgjort å holde åpent. Vi hadde nok fått mer kritikk dersom vi hadde stengt, fastslår NIA direktøren.

– Hvorfor har dere ikke registrering av gjester ved inngangen?

– Registrering av besøkende gjelder kun ved arrangementer og ikke ved enkeltbesøk. I kulturdepartementets definisjon av arrangement, definert i samarbeid med museumsforbundet, framgår det at et ordinært besøk på museum ikke er å anse som et arrangement, med de begrensningene det måtte medføre. Vi følger museumsforbundets smittevernveileder, der det står:

«Det er ikke satt noen begrensning på et øvre antall enkeltbesøkende som kan oppholde seg i museet samtidig. Hvert museum, eller arena må derfor vurdere dette og sørge for at man ikke har et høyere antall publikummere til stede i museet enn at smittevernreglene og kravet om en meters avstand kan overholdes»