Gå til sidens hovedinnhold

Kritisk for lærlinger og privatister

Situasjonen for lærlinger og privatister berøres av unntakstilstanden. Fylkestinget i Viken møtes 20. april, og Høyre søker samarbeid om løsninger.

Tore Opdal Hansen (H) som er komitéleder for utdanning i Viken fylkeskommune, forteller at godt over 40.000 elever i Viken har fått en ny skolehverdag.

Han viser i en pressemelding til tall fra uke 15 som viser at 745 lærlinger har lærlingeplass i bedrifter som har permittert eller gått konkurs.

Det må være et mål at Viken fylkeskommunene skal kunne gjennomføre fag- og svenneprøver for lærlinger våren 2020. Det samme gjelder avsluttende prøver for lærekandidater og praksisbrevkandidater.

– Vi må gjøre vårt ytterste for at elevene ikke skal rammes, skriver komitélederen.

Forventer økning

– Det er all mulig grunn til å forvente at det antallet vil øke. Ansatte ved våre 58 videregående skoler har gjort en kjempejobb for å holde skolene i gang i en krevende tid, skriver han.

– Det må finnes kortsiktige løsninger fram til sommerferien og likeledes noe mer langsiktige løsninger etter sommerferien for dem som skal ha praksisplass.

Opdal Hansen legger til at antall lærlinger som blir berørt av vanskeligheter for bedriftene, sannsynligvis vil øke i tiden fremover.

Forslag til fylkestinget

– Høyre mener at det er viktig at det settes i gang tiltak slik at flest mulig kan ta fag- eller svenneprøven uten vesentlig forsinkelser. Det er en holdning jeg er sikker på at alle i fylkestinget står bak, når saken skal behandles mandag 20. april.

Privatistene

– En annen gruppe, som det i dagens situasjon er grunn til å legge til rette for, er privatister. Uten spesiell praktisk tilrettelegging for privatistene, blir det i liten grad mulig for dem å avlegge eksamen, skriver Opdal Hansen.

– Det kan få store konsekvenser for den enkelte. Viken må, sammen med statlige myndigheter, finne en snarlig og tilfredsstillende løsning på denne utfordringen, avslutter han.

Les også: Slik blir hverdagen i barnehagen

Kommentarer til denne saken