Tidligere AP-representant Marit Gislesen ytrer seg i Lp 2. september om den foreslåtte salgssummen for KKP/Krona, og kommer i tillegg med de normale sparkene til Kongsberglista. I sine beregninger gjør hun det kunststykket å se bort fra at selskapet har en gjeld på rundt kr 750 millioner. Det skal jeg la ligge, men heller se på noen av hennes argumenter.

«Vi må ha et lengre perspektiv enn til 2035». Skriver Gislesen. Javel. HIBU flyttet inn på Raumyr i 1995. Og våren 2015 vedtok AP, Høyre og SV at 20 år var lenge nok for Staten å eie og drive HIBU, og valgte, ved hjelp av Statsministerens kontor, å flytte fra Raumyr, og la private bygge for å leie ut til HIBU. Trass i at Statsbygg ville fikse opp for 50 mill. og leie ut for 15 mill. i året. Nåværende husleie er på rundt 30 mill, og indeksreguleres hvert år. Og leiearealet er ca. halvparten.
På den tiden gjaldt det en regel om at dersom staten eide passende husvære, skulle det benyttes, dersom det offentlige hadde behov. I stedet ville AP, SV og Høyre flytte fra Raumyr, og la private overta leieinntektene. Og den som på den tiden skulle finansiere bygget, var et finansselskap som hadde hovedsete i skatteparadiset Luxemburg.(!!!) Heia SV!
Og det i stedet for å benytte statens egen eiendom!.


Hun skriver også om Fagskolen. Den er fylkeskommunal, og ville fått god plass på Raumyr til en langt lavere leiekostnad. Nå blir fylket belastet med en leiepris som selv utleiere i Oslo sliter med å oppnå. Bolten-gruppa må ha ledd hele veien til banken.

Gislesen nevnte også privatisering, og mener det er av det onde. Vel, det kan AP en del om. Man skal lytte til fagfolk. Det var jo AP, i enighet med Høyre for 4-5 år siden, som delprivatiserte lokalene til HIBU, og var med å gi Bolten en 60 % eierandel. Hva har skjedd siden man er uenig nå?

Det var summen av disse vedtakene som gjorde at jeg meldte meg inn i Kongsberglista.

Gislesen skriver om hva som skal skje om 16 år med skolen og kulturlivet. Hadde hun og en del andre tenkt litt lenger for 4-5 år siden, hadde denne debatten vært ikke-eksisterende. Men konsekvensanalyse eksisterte ikke. Eller som Vidar Lande sa: "Vi har dårlig tid, så vi får heller kjøre litt fort i svingene". Vi ser resultatet.
Nå betaler vi 12-13 mill. pr år for musikkteateret og kinoen. I løpet av 20 år betaler vi rundt 250 mill. i løpende kroner. I stedet for å investere i eget kulturhus på Tråkka. Og salget av biblioteket på Nymoen innbrakte det vi betaler i husleie i ca. 5 år på Krona. Og 60 % av nettoen etter utgifter tilfaller Bolten i stedet for at vi hadde eget bibliotek. Godt jobba av AP, Gislesen.

USN og Fagskolen er allerede nå i plassklemme, noe mange oss advarte om før bygget ble bygd. USN får neppe økt sine bevilgninger fra Staten for å finansiere mer leieareal. Salg eller ikke av Krona har ingen betydning. Og skulle USN redusere sin nest-minste underavdeling grunnet plassmangel, er det ikke Kongsberglistas feil. Men det finnes ingen grense for argumenter når målet er å angripe Kongsberglista. Men det er selvfølgelig vanskelig å erkjenne hvor rett både Kongsberglista og store deler av Kongsbergs befolkning har fått i denne ulykksalige saken.

Det er mitt håp at vi kan sette en sluttstrek for debatten rundt Krona etter dette valget, slik at vi kan konsentrere oss om noe vi kan gjøre noe med.