Gå til sidens hovedinnhold

Det virker som om Havdal, som i saken «Selg Kongsberg/vekst i Kongsberg», vil ha begge hendene på rattet. Det får han ikke.

Artikkelen er over 2 år gammel

Hans Peter Havdal, leder i Kongsberg industrilederforum, mener flertallet i formannskapet er arrogante og mangler respekt for arbeidet om en felles næringsstrategi for Kongsberg. I denne kronikken får Havdal svar på kritikken.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lederen av vårt lokale industrilederforum, Hans Peter Havdal, er oppbrakt over at formannskapets flertall sendte forslaget til Næringsstrategi for perioden 2018-2030 tilbake til rådmannen for ytterligere bearbeiding.

Han mener vi er arrogante, og at vedtaket om tilbakesendelse hindrer den vekst og fremdrift som både kommunen og industrien ønsker. Vi synes dette er overspill og lite konstruktivt.

Vi vil gjerne at industrien har en hånd på rattet når det gjelder kommunal næringsutvikling, men det virker som om Havdal, som i saken om «Selg Kongsberg/Vekst i Kongsberg», vil ha begge hendene på rattet. Det får han ikke.

Den siste saken forsøkte han stoppe gjennom et brev samme dag som saken skulle avgjøres i kommunestyret. Vi har begge viktige roller å ivareta og begge krever respekt.

Flertallet vil selvfølgelig industriens beste.

Kongsberg kommune skal ha en klar strategi som realiserer de mange gode innspillene som Havdal og hans kollegaer har bidratt med i de strategiprosessene vi har hatt sammen. Vi ønsker at strategien også tar opp i seg elementene fra nylig vedtatte «Vekst i Kongsberg».

I tillegg ønsker vi oss faste møteplasser med industrirepresentantene og andre, slik at vi både kan følge opp fellestiltak og foreta nødvendige justeringer underveis.

Arbeid med strategiutvikling er både viktig og vanskelig, ikke minst for en kommune. En god og gjennomtenkt strategi skal bidra til en tydelig ansvarliggjøring av hva Kongsberg kommune selv skal gjøre, og den må vise hvordan kommunen kan samhandle med andre aktører.

Ansvarliggjøringen gjelder også oss som politikere, ikke minst vi som er i Formannskapet, som er kommunens næringsutvalg. Tydelige strategiske mål for hva som skal oppnås i perioden forutsetter prioriterte tiltaksplaner.

Flertallet var på ingen måte uenig i mange av tiltakene som var nevnt, både igangsatte og planlagte, men den foreslåtte næringsstrategien manglet nettopp det som er viktigst av alt, konkrete strategiske mål. Mange av de foreslåtte tiltakene kunne derfor oppfattet som gode intensjoner, men ikke forpliktende nok. Vi ønsket derfor en videre bearbeiding hvor dette kunne korrigeres.

Våre innsigelser står på trygg faglig grunn.

Det var i tillegg et ønske om at næringsstrategien ble utvidet til også å omfatte andre næringer enn industri.

I en tid der vi alle må ha et utvidet fokus på klimautfordringene, må dessuten strategien vise tydeligere betydningen dette har for mål og tiltak i næringsutviklingen.

En annet viktig begrunnelse for tilbakesendelsen er at kommunen nylig har ansatt en strategisjef, som bare i liten grad hadde vært engasjert i forslaget. Han bør også ansvarliggjøres i forhold til forslaget, det skal tross omfatte perioden frem til 2030. Det krever at han får «et eierforhold» til strategien. Det gjør han best ved å ta ansvaret for den tydeliggjøring som ønskes.

Vi snakker om en utsettelse på noen få uker og håper det skal gi oss et mer målrettet forslag.

Kommentarer til denne saken