I mange tilfeller er det en fordel å utrede noe før man konkluderer, det kan man som hovedregel være enige om. I denne saken så har vi en inngang som gjør at vårt utgangspunkt er annerledes.

Så, i et forsøk på å bidra litt mer til denne debatten, skal vi redegjøre for Sp sitt standpunkt og begrunne hvorfor vi var 3 av de 17 som stemte imot når denne saken ble behandlet i kommunestyret. Vi vil også begrunne hvorfor vi fortsatt mener det er en dårlig ide å bli med i denne byvekstavtalen.

Det settes som krav at man må rigge byen med en brukerbetaling, bedre kjent som bompenger. Dette veit man allerede før utredningen gjøres. Det er en forutsetning. Det som ikke er bestemt er summen og de fysiske plasseringer bortsett fra det faktum at man ikke vil komme inn og ut av byen om man ikke betaler for seg. Det vil i praksis si at alle som skal inn til bykjernen, selv fra sentrale strøk, må belage seg på bompasseringer. For å handle, kjøre barn til fotballtrening, gå på biblioteket, til legen, kino, konserter osv. Rett og slett alle disse gjøremålene vi har på en daglig basis vil innebære bompassering og ekstrautgifter.

Dette kommer i tillegg til de allerede bestemte bommene som kommer i regi av ny E134.

Det er satt av en del penger i dette byvekstprosjektet, det er vi enige i. Det som gjør oss veldig skeptiske er at vi ikke er garantert ei eneste krone. Vi er kun berettiget til å søke om midler til lokale tiltak. Dette er i konkurranse med resten av Buskerudbyen (der vi ble kastet ut), og da spesielt i konkurranse med Drammen.

Det er her historien ikke akkurat spiller på lag med oss etter vårt syn.

Litt satt på spissen er vi bekymret for at Kongsberg vil ende opp som bidragsyter for å løse trafikale problemer i Drammen, i stedet for at det blir brukt lokalt. Vi får kanskje en og annen sykkelsti, eller et gangfelt, og noen ekstra busser som plaster på såret.

Handelsnæringen og lokale håndverkere mener vi kommer til å lide spesielt, og at vi vil få en vesentlig mer utfordrende hverdag om dette blir en realitet. At en del folk heller vil kjøre andre steder for å handle, der det er lettere tilgjengelighet, mener vi er veldig sannsynlig. At det på sikt vil bli enda mer press på å bygge ut handel utenfor bykjernen er vi sikre på. Der har vi i SP vært prinsippfaste på at detaljhandel skal i hovedsak skje i bykjernen, for å opprettholde et levende sentrum. Dette er noe vi vil se på med nye øyne om denne pakka blir en realitet.

Kongsberg er en by og land kommune med ca 27.000 innbyggere, og ikke en europeisk metropol der for eksempel innfartsparkeringer og el. sykler kan revolusjonere byen. Gjør man ting for knotete og vanskelig, så velger man heller andre alternativer for handling eller besøk.

Med grunnlag i de nevnte momenter over er vår vurdering at de potensielle fordelene av hva vi kan oppnå, sett opp imot de ulempene som vi allerede veit er en forutsetning for å kunne søke om midler i kamp med andre, ikke er i nærheten av å oppveie for det vi mener vil bli en stor byrde for alle. Ikke bare handelsstanden, håndverkere og andre som er helt eller delvis avhengig av bil i sitt daglige virke, men også for alle brukere av kommunens tjenester, småbarnsfamilier, frivillige ildskjeler osv..

Noen vil sikkert mene Senterapartiets holdning er snever og navlebeskuende, og at vi vil bli en utkant om vi ikke blir med på dette. Det er helt greit, det kommer an på hvilken inngang man tar til denne saken og noen ganger kan det jo være befriende å ha noen klare alternativer til hva man skal mene. Som Kristoffer Grette i Ap så klokt sa det i en kommentar på LP sine sider, sitat: «For øvrig har jeg stor respekt for at andre mener at det ikke er nødvendig å se mer på dette, og jeg vil ikke si de bedriver politisk dumhet. De driver politikk!»

Det har vært, og er, mye snakk om attraktivitet for Kongsberg. Det er viktig å gjøre Kongsberg attraktiv, det er vi alle enige om. Det er mange momenter som spiller inn når det skal vurderes hva som gjør Kongsberg attraktivt. Det å være en av få kommuner i Buskerud uten en bomring rundt byen vil etter vårt syn være en av dem, og heller gi oss et fortrinn i fremtiden.