KS har gjort storparten av lærerne til lønnstapere for sjette året på rad. Årets dårlige lønnsoppgjør kommer altså på toppen av en svak lønnsutvikling over tid. Aller verst har det vært for de lærerne som har lengst utdanning.

Dersom det var tillit til at lærerne var en del av et system som på sikt ønsker å rette opp i den systematiske underbudsjetteringen av den offentlige skolen, ville vi vurdert å vente med å ta denne kampen. Det er ikke med lett hjerte lærerne streiker, og dermed gir avkall på det de har savnet mest av alt under pandemien: Stabilitet og kontinuitet. Men nå må vi sette ned foten, ikke minst for å sikre fremtidige generasjoner lærere en rettferdig lønn å leve av.

I en årrekke har det vært forsøkt å spare penger i kommuneøkonomien gjennom å kutte i skolebudsjettene. Kombinasjonen av systemlojale skoleledere og skoleeiere og politisk vedtatte innsparingstiltak har gjort at svært mange lærere i den offentlige skolen i dag ikke har en arbeidssituasjon som er til å leve med.

Kombinasjonen av kontinuerlig pålagt merarbeid og konsekvent negativ lønnsutvikling gjør at den norske offentlige skolen lekker erfaring og kompetanse som en sil. KS forsøker symptomatisk nok å tette lekkasjen ved å utvanne kompetansekravene. De ser ut til mene at vi ikke allerede har nok ukvalifiserte lærere i den offentlige skolen.

Skolenes landsforbund liker innretningen på tilbudet fra Riksmekleren. Det er positivt at oppgjøret tenderer mot kronetillegg, og at de som er i starten av yrkeskarrieren får et løft. Vi har løftet fram adjunktene i streiken, fordi de fleste lærere er adjunkter – med eller uten tilleggsutdanning. Spesielt denne gruppen må sikres bedre lønnsutvikling, og da er det leit at de med lengst utdanning og lengst ansiennitet år etter år blir hengende etter i lønnsutviklingen.

Skolenes landsforbund aksepterer ikke at KS setter grupper opp mot hverandre ved å signalisere at de i dette oppgjøret prioriterer helsesektoren framfor lærerne, og vi reagerer sterk på en endring i hovedtariffavtalen som reduserer retten til ammefri.

Lærere flest elsker jobben sin! De fleste som slutter, gjør det fordi de opplever enorme arbeidskrav som ikke står i noe som helst rimelig forhold til lønna de blir tilbudt. Hver eneste skolereform gir læreren mer ansvar og mer arbeid. Lærere skal nå tilpasse undervisningen individuelt til hver enkelt elev, ha et mye større sosialt og emosjonelt ansvar for sine kontaktelever, skape variasjon og engasjement i kreative dybdelæringstimer og har i tillegg et omfattende dokumentasjonsansvar. Men antallet undervisningstimer læreren skal gjennomføre er det samme som i tiden før alle disse nye kravene kom.

Det må bli et politisk hovedprosjekt å få den offentlige fellesskolen på rett kjøl. Selv om ikke alt kan fikses på kort sikt, må det starte allerede i dette lønnsoppgjøret.