Det skriver Innovasjon Norge i en pressemelding. Norge trenger økt eksport og flere vekstkraftige bedrifter som bidrar til verdiskaping. Eksfin, Innovasjon Norge og Eksportstrategirådet deler ut Eksportprisen 23. mars.

Kongsberg Satellite Services (KSAT) er eid likt (50/50) av Space Norway AS og Kongsberg Defence og Aerospace AS. De hadde i utgangen av 2019 mer enn 220 ansatte. Selskapet har bakkestasjoner over hele verden, mens hovedkontoret er i Tromsø.

De ti nominerte:

KSAT (Kongsberg Satellite Services) - Tromsø

Verdensledende på satellittkommunikasjon. KSAT har antenner på alle kontinenter og bruker i hovedsak satellittinformasjonen til maritim overvåkning. Det kan for eksempel være tjenester for å finne og identifisere båter, avdekke ulovlig fiske eller oppdage og varsle om oljesøl. I tillegg bruker selskapet optiske satellittbilder for å overvåke avskoging av tropisk regnskog.

Bedriften er nominert på grunn av en høy eksportandel og stor verdiskaping i Norge. Den er en tjenesteleverandør innenfor romindustrien og ligger i forkant i den teknologiske utviklingen.

Aarbakke AS – Bryne i Rogaland

Leverer komponenter til olje- og gassindustrien, landbruk og fiskeoppdrett basert på avansert maskineringsteknologi.

Bedriften er nominert fordi den har høy verdiskaping og produksjon i Norge, høy eksportandel og fordi den satser på teknologiutvikling og bærekraftige løsninger.

Easee AS – Sandnes i Rogaland

Gjør global suksess med smartladere til elbiler.

Nominert fordi bedriften har rask og lønnsom vekst, rask etablering i europeiske markeder, høye, oppnåelige ambisjoner og ny teknologi i utvikling. Easee produserer smartladere til elbiler, samtidig som de bidrar til digitalisering av energidistribusjon.

Epiguard AS – Fredrikstad og Oslo

Lager transportsystem for pasienter med svært smittsomme sykdommer. EpiShuttle er en tildekket båre der pasienten kan behandles underveis, uten fare for smitte ut eller inn.

Bedriften er nominert på grunn av den høye eksportandelen, markedsmessig fremgang og et innovativt produkt.

MMC First Process AS – Fosnavåg i Møre og Romsdal

Selskapet er en verdensledende leverandør av utstyr til håndtering, prosessering og kjøling av sjømat. Bedriften leverer løsninger for fiskevelferd og verdiskaping til brønnbåter, pelagiske båter, pelagiske prosessanlegg og landbasert oppdrett.

MMC First Process er nominert på grunn av sin satsning på produksjon og sammenstilling i Norge, en positiv utvikling i eksportandel og strategisk satsning på teknologiutvikling, innovasjon og bærekraftige løsninger som bidrar til økt fiskevelferd, biomassesikkerhet og kvalitet i et globalt marked.

Autostore Holding Ltd – Nedre Vats i Rogaland

AutoStore leverer robotiserte og automatiserte lagerløsninger til hele verden. AutoStore-systemet er en høyteknologisk, plass- og energieffektiv løsning. Systemet er utviklet av innovative og nytenkende hoder i en liten bygd i en fjordarm på Vestlandet.

Bedriften er nominert fordi de har ny teknologi, global skalering og har vokst 50 prosent årlig de siste ti årene.

Econnect Energy AS (tidligere Connect LNG AS) – Slemdal i Oslo

Selskapet utvikler flytende havneinfrastruktur for tilkobling mellom terminal og skip for lasting og lossing av ren energi uten å bygge dyre kaianlegg der miljøfotavtrykket er stort. Lasting og lossing av for eksempel LNG og ammoniakk gjøres på en sikker måte uten å gå utover det marine miljøet. Det kan bidra til å løse dagens energiutfordringer raskere enn det som ellers ville vært mulig med tradisjonell utbygging av kaier og havner.

Bedriften av nominert fordi den har en unik teknologi og fordi den har kommersialisert og eksportert løsningene med suksess, med noen av verdens største energiselskaper i Europa, Nord-Amerika og Asia som kunder. Teknologien kan brukes på lasting og lossing av flere typer væsker og gasser, og til å overføre CO2 i forbindelse med karbonfangst-prosjekter verden over.

Vistin Pharma AS – bydel Gamle Oslo i Oslo

Vistin Pharma er en norsk legemiddelbedrift med 70 ansatte som produserer det aktive legemiddelstoffet Metformin som brukes til behandling av diabetes type 2.

Bedriften er nominert fordi den har vist at en liten bedrift i høykostlandet Norge kan konkurrere direkte med store aktører fra India og Kina. Vistin Pharma har økt sine markedsandeler og investerer betydelige midler i Norge for å bli en av verdens tre største produsenter av Metformin.

Røst Coffee AS – Kristiansund i Møre og Romsdal

Har utviklet kaffebrennere som blir mer og mer autonome. De har tatt i bruk en løsning basert på kunstig intelligens for å detektere lyd i brenneprosessen. Bedriften har kunder i 60 land.

Røst Coffee er nominert fordi den har ny teknologi som stadig utvikles, rask og lønnsom vekst og en stor eksportandel.

Ekornes – Ikornnes i Møre og Romsdal

Ekornes er Nordens største møbelprodusent. Virksomheten lager møbler med gode ergonomiske egenskaper, har et internasjonalt nettverk av egne salgskontorer og eksporterer til over 40 land.

Ekornes er nominert fordi bedriften har automatisert gjennom å bruke robotteknologi og at den har en skalerbar produksjon.