Norges første bomstasjon står på Kongsberg

På Bomstua begynte innkrevingen av bompenger i 1721. Folk blei også ransaket, og man risikerte henrettelse ved henging dersom man ble tatt med sølv i lommene.