Spår et tøft kinoår

2018 blir et godt år for Kongsberg kino, nesten på linje med toppåret 2016 da 75.860 besøkte kinoen. Prognosene for 2019 er dessverre ikke like gode.