Simen vil selge kinoen

Simen Murud (H) foreslo i kommunestyret at kinodriften i Kongsberg legges ut på anbud, men flertallet bestemte at kinoen blir i kommunal eie.