– Jeg ønsker ikke å bo i en kommune som har så lave ambisjoner når det gjelder kultur

Drammen havner langt nede i den nye kulturindeksen. En av dem som er kritisk, er jazzfestivalsjef Kai Gustavsen, som er bosatt i Drammen.