- Bli med på Mordet i Møllergata

Mye skal skje en mørk kveldsstund på Lågdalsmuseets område. Det skal elever ved Kongsberg International School (KIS) sørge for.