Sopte inn over seks millioner i billettinntekter

I fjor var det totalt 448 arrangementer i Kongsberg Musikkteater på Krona. Billettinntektene ble på totalt 6.328.869 kroner.