Skal dele ut penger for andre gang

Penger fra Stiftelsen Martha og Arve Kværnums Minnefond skal deles ut igjen. Søknadsfristen er 1. mars.