Utgangspunktet for utstillingen er Efteløt-kunstnerens «nye» bergmann i glass, som ble lansert for en tid siden. I Sakkerhusene tar Aino et langt skritt videre og tolker bergmannens liv i bredt format.

50 arbeider

I tillegg til et førtitall bergmenn, som alle er unike, presenterer hun rundt 50 arbeider i ulike teknikker som tar publikum med på en fascinerende reise i bergmannshistorien.
Ambisjonen har vært å skape en fortelling om bergmannens levevilkår og drømmer i et historisk miljø. Og her har kunstneren utvilsomt truffet blink.
Hun levendegjør både slitet, lengslene og drømmene som bergmennene bar på. Samtidig tegner hun et bilde av en bergmann som er stolt av den jobben han gjorde i gruvene.
– Det er to sider av bergmannens historie, og jeg vil gjerne vise dem begge, sier Aino.
Et fellestrekk for arbeidene er at glasset har struktur, overflate og farger som alle er hentet ut av fjellet selv.
Aino beskriver selv stemningene i verkene som preget av «endeløs mørke, mye lengsel og mange uoppfylte drømmer».
– Jeg har blant annet vært opptatt av å vise hvordan bergmennene lengtet etter lyset og formidle deres drømmer og håp.

Monumenter

I mange av arbeidene møter vi gruvearbeideren i form av ansikter som står ut av fjellet. Et sentralt eksempel på dette er verket «Gjengangere», hvor vi møter et bredt spekter av levende ansikter som speiler mange skjebner og samtidig reflekterer bergmannens liv og historie.
– Bergmennene har satt dype spor i Kongsbergs historie. De står som monumenter i fjellet. Jeg har ønsket å vise at selv om du er borte, står ditt livsverk igjen. Dette er symbolikken i disse verken.

Fyrsetting

Utstillingen inneholder også en serie arbeider med fyrsetting som tema. Her får vi møte stolte bergmenn i en kraftfull, nærmest eksplosiv atmosfære av røyk og ild.
Serien kjennetegnes også av at arbeidene er bygget opp lag på lag, og åpner for mange dimensjoner både billedlig og bokstavelig talt.
– Dette har de til felles med bergmannshistorien, fastslår kunstneren.

Nye teknikker

Aino er en søkende kunstner, alltid på jakt etter nye teknikker og uttrykk. Det gjenspeiler seg også på denne utstillingen.
Blant annet har hun utviklet en ny teknikk med direkte avstøping av ansikter fra levende modeller.
– Dette er en utrolig komplisert prosess, og noe av det mest krevende jeg har jobbet med.
En kvinne har fått rom på utstillingen, og dette verket er utført i denne nye teknikken. Modell her er Ainos datter Simone.
– Jeg tenker meg at denne kvinnen venter på bergmannen, eller kanskje er dette kvinnen som bergmannen drømmer om.
På utstillingen viser Aino også for første gang verker hvor ansiktene er montert på patinert kobber.
– Det er fascinerende å arbeide med patinert kobber – ikke minst fordi uttrykket oppstår under selve prosessen, fastslår hun.