Byantikvar-jobben skal moderniseres

Flertallet i formannskapet i Kongsberg ønsker fortsatt å ha en dedikert stilling til å ta vare på det gamle. Men det skal ikke lenger hete byantikvar.