Inviterer til nål og grønn tråd

Miljøvennlig husflid er blitt en trend. På Lågdalsmuseet kan du få inspirasjon til både geriljabrodering, stopping og produksjon av handlenett.