Ellen har hatt som jobb å gjøre det trivelig og meningsfylt for andre i 30 år

– Man må ha litt ildsjel-gen og jobben betyr mer enn lønna, sier Ellen Kværna.