Sju søkte om penger - alle fikk

Egentlig hadde styret i Martha og Arve Kværnums minnefond satt av 50.000 kroner til utdeling i år, men da de fikk inn sju gode søknader, valgte de å øke beløpet til 210.000 kroner slik at alle fikk.