- Her foregikk det prostitusjon

Også på Kongsberg er de blitt solgt tjenester som skulle behage. På 1600-tallet var det utstrakt virksomhet på Nymoen.