– Skaptegnere er utbredt

Mange rabler og lager kruseduller når de sitter i møter eller i telefonen. Bente Fønnebø fra Kongsberg har forsket på tegning og har gjort interessante funn.