8. november går det årlige Funksjonærmøtet som er høyeste organ i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival. På årsmøtet blir det lagt fram foreløpige regnskapstall som viser et resultat på 1.330.000 for den 50. festivalen som ble arrangert i juli.

Inntektene ligger på 25,3 millioner der billettsalg bidrar med 12,0 mill., salg av varer 4,5, tilskudd offentlig og privat på 2,6 og sponsorinntekter 2,4 mill. som de største postene. På kostnadssiden brukte festivalen ni millioner til artister, 4,3 mill. til lyd, lys og scener, 2,2 mill. til lønn og 2,2 mill. til leie av utstyr. Samlede kostnader ble 24,0 mill.

Nytt styre

På Funksjonærmøtet ligger det an til at nytt styre blir valgt. Jon Steen som har vært styreleder siste sju år og styremedlem i ti år, har takket nei til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på Jan-Olav Styrvold (61) som ny styreleder. Han er mangeårig funksjonær i salgsgruppa og har vært konferansier på festivalen. Styrvold arbeider i Vinmonopolet der han som økonomi- og IT-direktør tilhører ledergruppa. Valgkomiteen foreslår at han velges for to år.

Jon Steen som nå fratrer sier at den største utfordringen, slik han ser det, blir å bestemme seg for hvilken størrelse fremtidige festivaler skal ha.

-Vi hadde et publikum på 18.000 i 2013, og økte det til 33.000 i år. Det viser at festivalen har potensial for å bli et større arrangement enn det man tradisjonelt har hatt. Mål om publikumstall på 20.000-25.000 er ingen umulighet, sier Jon Steen til Laagendalsposten.

-Alt avhenger av styrken i programmet. For at vi skal bli større, må det også bli en større egenkapital i festivalen, gjerne en dobling. For å få til det, blir samarbeidet med næringslivet avgjørende.

Les også: We just sang the cold away

-Klokt valg

Jon Steen vet ikke om han kommer til å ha en rolle i arrangementet fortsatt, men understreker at han er sterkt knyttet til jazzfestivalen og Kongsberg etter sju år med alt arbeidet som tilligger en styreleder. Han mener valgkomiteen har gjort et klokt valg når Jan-Olav Styrvold innstilles som ny leder.

– Han har sterk bakgrunn som næringslivs- og festivalmann. Med ham vil den linjen vi har fulgt bli videreført, sier den avtroppende lederen.

Valgkomiteen under ledelse av Per Erik Stokke har innstilt på disse som øvrige medlemmer av det nye styret: Svein Skarheim (opp fra varaplass), Ole Gustavsen (ikke på valg), Joar Bølstad (gjenvalg), Wivi-Ann Bamrud (gjenvalg), Anne Toril Kasin (ny) og Katrine S. Granlund (ikke på valg). Susanne Wallumrød går i likhet med Jon Steen ut av styret.

Les også: Takker kona for tålmodigheten

Programkomiteen

I den viktige programkomiteen har veteranen Tor Dalaker Lund sagt ja til å fortsette som leder. Til Laagendalsposten sier Dalaker Lund at arbeidet med 2015-programmet er godt i gang. Ragnhild Menes som jobber dels i Østnorsk Jazzsenter, dels i Kongsberg Jazzfestival,  fortsetter i komiteen.

Ann Iren Ødeby (46) med sterk jazzfaglig bakgrunn, blir ny i programkomiteen. Hun har jobbet i Norsk Jazzforum, i Nasjonal jazzscene, Jazzarkivet, Jazznytt og NRK Jazz. For tiden lager hun radiodokumentarer om triste jazzskjebner for NRK.

Ståle Liavik Solberg (36) er også ny i programkomiteen hvis valget blir som innstillingen. Liavik Solberg har jazzutdanning fra Universitetet i Stavanger og Norges musikkhøgskole. Han turnerer verden rundt med norske og internasjonale musikere fra frijazz- og improscenen. Han er også trommelærer ved Nesodden kulturskole.

Les også: Drakk 30.000 halvlitere