– Folk skal føle seg vel og ha det bra

Kongsberg bluesklubb er glad for alle som kommer på konsertene. Wenche Sønju ble så godt mottatt at hun ville inn i styret og er nå arrangementansvarlig.