Viktig møteplass, men lavere utlån

Rødberg bibliotek satser mer og mer på arrangementer. 35.000 kroner i økte tilskudd ble brukt til å litterære arrangementer i fjor.