Musikkrådet steiler over kommunestyrets vedtak

Kongsberg musikkråd er bekymret over at ikke Kongsberg kommune lenger skal ha en hånd på rattet i KKPE AS.