– Det er tydelig at det er et behov for en møteplass som dette

Gründere, kunstnere og næringsdrivende som driver for seg selv samler seg til nytt førjulsmarked på Peckels Resept.